2023 низ фотографии

Атмосферата од 2023 ја пренесуваме преку фотографиите на Роберт Атанасовски