Албански рудник го загрозува УНЕСКО-статусот на Охридско Езеро

Езерото што го делат Албанија и Северна Македонија се соочува со сериозни закани што му штетат на неговиот екосистем и го загрозуваат неговиот УНЕСКО-статус