Мерките на владата не ги следат официјалните анализи за аерозагадувањето

Споредбена анализа за тоа што било утврдувано во годините наназад во врска со загадувањето на воздухот со она што власта го „преземала“ за да го спречи истото. Загадувањето на...