Како вработува Македонија?

Владата многу сака да ги истакнува своите одлични резултати на полето на вработеноста. Да, вработеноста навистина се зголемила за времето на оваа Влада. Но, порастот не е ни приближно...

Шест решенија за македонската економија

Во економијата нема волшебни стапчиња кои можат да ги сменат работите одеднаш. Но, може да има столбови. Столбови, на кои ќе се базираат економските политики. Еве ги столбовите на...

Четири непријатни вистини за македонската економија

Македонската економија не е лидер според економскиот раст, странските директни инвестиции воопшто не се зголемени, а невработеноста не е намалена. Вистина број 1 – Не сме лидери во економски...