Одлука на Хрватска да смали казна на босански Хрват, предизвика бура во БиХ

Одлуката на судот во Загреб, да му ја намали казната затвор на поранешниот командант на баталјон на силите на босанските Хрвати, Марко Радиќ, кого судот на Босна и Херцеговина...