Боки – Коперфилд 13

Како кај искусен илузионист, секоја наредна точка му беше поголема и поневеројатна од таа што луѓето почнале да ја забораваат