Во Македонија снема кандидати за судии

Судскиот совет не може да избере судии и да ги пополни над 150-те празни места во судовите, бидејќи нема кандидати со завршена Академија. Само во 2014 година, поради пензионирање...

Се токми Советот на пензионери што ќе ги разрешува судиите

Судскиот совет ја комплетирал листата на пријавени пензионери кои сакаат да членуваат во новото тело што ќе ги разрешува судиите, па по спроведување на психолошкиот и тестот за интегритет,...