Годината низ наша Призма

И годинава бевме фокусирани на теми од јавен интерес што силно ги засегаат граѓаните