Отворен Балкан не покажува знаци за испорачување на ветените слободи

И покрај сите амбициозни ветувања за економска интеграција и формирање единствен пазар, иницијативата допрва треба да направи вистински чекори во таа насока.