Балканот во 2019 година: Промените мора да дојдат однатре

По разочарувањата од втората половина на 2018 година, јасно е дека демократијата и трансформацијата треба да дојдат од самите балкански општества, а не како резултат на надворешен притисок