Преку Доказ до вистината

Дебатата дал Стаменковски е новинар е нешто што покажува до каде отидовме во разнебитувањето, релативизирањето и уништувањето на професијата