Македонски декамерон

Една ноќ, го врти полицаец бројот на МВР и откако ќе му кренат, прашува: – Се извинувам, дали е тоа три-еден-еден, седум-два-два-два? Од другата страна одговара, исто така, полицаец:...