Долга е препораката на ЕУ

Сме изминале еден долг, би рекол и епски пат, бегајќи од „Долга е раката на ВМРО” и стасувајќи до „Долга е препораката на ЕУ“

Чекор назад

На крајот од краиштата, што е еден чекор назад во времето во земја што е назад десетици години!

Спасибо, њет

Да се закануваш на Македонија или значи дека си ги гледал редовно „Монти Пајтон” или дека не си ја земаш редовно терапијата

Зоран

Ако ги оставиш криминалците да продолжат да егзистираат, тие еден ден ќе дојдат по тебе