Споделете го вашето искуство: посредување при работа во странство

Почитувани читатели, Би сакале да слушнеме искуства од луѓето што ги користеле услугите на агенциите за посредување при наоѓање работа во странство и на други посредници. Во време кога...