Строги, но фер? Холандскиот пристап кон проширувањето на ЕУ

Цврстите линии што ги зазеде Холандија неодамна во врска со проширувањето се одбранливи, но мора да бидат придружени со подобро разбирање за тоа колку е важен процесот за државите-аспиранти