Живот после животот

Каде се движи Македонија? Кон Европската унија? До пред неколку дена (Самитот во Трст) овој одговор ќе беше прилично убедлив, но… Првото „но“ ќе го посветиме на самиот почеток,...

Другото име за идентитетот

Она што секогаш ме изненадува при преминот на некој од новинарскиот еснаф во политичките води е неподносливата леснотија на промената на парадигмата на која долги години ѝ служеле

Платформата на нашето задоволство

Основното прашање е зошто македонската патриотско-предавничката коалиција направи ваков упад во Грција? Кога тие се, нели, главните кочничари на македонскиот сеопшт економски, општествен, културен, цивилизациски прогрес. Одговорот, се разбира,...

Лажниот цар Никола Мали

Во Италија е уапсен извесен Стефан Чернетиќ, принц на Црна Гора и Македонија. Македонските лажни цареви уште шетаат по земјата и држат исто толку лажни политички говори

Влада без ресор

Министерот без ресор може да биде влијателна личност, задолжена за некои специјални задачи, а може да биде и некој што тоа место го добил како награда и чии овластувања...