Машка вода

Македонските спортисти на Олимпијадата ги исполнија сите мои очекувања. Имено, не очекував ништо од нив и тоа и се оствари. Зошто тогаш да не бидам задоволен?

Што поплави поплавата

Патот до загрозените подрачја е расчистен и државните делегации можат непречено да одат на терен и да се восхитуваат на резултатите од илјадагодишните природни феномени

Кога ѓубрето управува

Разликата од ординарна терористичка организација и водење политика на македонски начин е во тоа што овде никој не ја презема одговорноста.