Породувањето често предизвикува траума, но жените ретко бараат правна одговорност

Многу жени на БИРН им раскажаа за насилството, вербалната злоупотреба и занемарувањето што го доживеале за време на породувањето во Централна и Источна Европа