Нашата чудесна Македонија

За жал, изминативе 25 години, сите заедно не успеавме да изградиме општество во кое талентот, успехот и резултатите ќе бидат реално вреднувани, охрабрувани и лансирани и надвор од границите...

Фарса со полн мандат

Ако принципот „победник со победник“ го смета за услов без кој не се може, тогаш зошто е битно како Груевски ќе се изјасни за декларацијата на албанските партии?

Мандат на лизинг

Не мора човек да е ставен во ментални окови за да го сметаме за заробен од некого и нешто. Иванов е врвен доказ за тоа

Трамп од нашиот сокак

Патриотите се среќни што Европа сѐ повеќе се балканизира, наместо Балканот да се европеизира, бидејќи таа состојба го продолжува времето на нивниот пашалак

Коле Дијамантот

Во ДУИ добро знаат дека овој Никола не е небрусениот ресенски дијамант. Овој е вешто избрусен и со потврдени дијамантски својства - за среќа целосно, 100 % проѕирен

Прометот на Дедо Мраз и светците

Очекувам наредната да биде година на крупни и тешки промени, многу подолготрајни од една календарска година, и многу пожешки од она што во кинескиот календар е заведено како година...

Цвеќе на злото

Нема таква можност за излез од кризата со вакво ДПМНЕ. Нема намалување на јазот на омразата со ќoсиња и касапи во вокабуларот и плановите на власта