Платформата на нашето задоволство

Основното прашање е зошто македонската патриотско-предавничката коалиција направи ваков упад во Грција? Кога тие се, нели, главните кочничари на македонскиот сеопшт економски, општествен, културен, цивилизациски прогрес. Одговорот, се разбира,...

Лажниот цар Никола Мали

Во Италија е уапсен извесен Стефан Чернетиќ, принц на Црна Гора и Македонија. Македонските лажни цареви уште шетаат по земјата и држат исто толку лажни политички говори

Влада без ресор

Министерот без ресор може да биде влијателна личност, задолжена за некои специјални задачи, а може да биде и некој што тоа место го добил како награда и чии овластувања...

Искуството на Валериј Бганба

Работите се едноставни: светот не живее повеќе во времето на Отоманската Империја. А богами не живее ни во времето на Александар Велики. Како што сега стојат работите, не живее...

Блиску, а толку далеку

Довербата кон чуварите на редот и мирот е веројатно на најниско ниво од времето кога луѓето во црни мантили прибираа луѓе од нивните домови и ги носеа на Голи...

Село зад седумте јасени

Насловите на Славко Јаневски „Село зад седумте јасени“ и „Улица“ хируршки прецизно го одредуваат моментот во кој денес се наоѓа македонското општество