Цената на интегритетот

Тешко на Македонија со такви „Македонци“, кои деновиве излегоа на чистина и покажаа дека нема промени се додека на сцена е истиот националистички и криминоген код