Како Србија го смени ставот за Втората светска војна

Во Србија се разви нов наратив за Втората светска војна, кој четниците ги прикажува како српски херои, а комунистите како угнетувачи, се вели во новата книга на историчарката, Јелена...