Хаг одби предвреме да ги ослободи „нерехабилитираните“ осуденици

Механизмот за меѓународни кривични трибунали (ММКТ), отфрли три барања за предвремено ослободување на хашки затвореници бидејќи тие не покажале знаци на рехабилитација