„Херојот се враќа“

Како во Косово се величат воените злосторници, ослободени од затвор