Во српските логори за воени затвореници

Иако во Србија, за време на војните во 90-тите, немаше борби, илјадници затвореници од конфликтот во Хрватска, беа затворени и малтретирани во логори во Војводина.