Доста со метафори!

Не се сомневам во добрите намери на Могерини, но за крајно несоодветен го сметам начинот на кој ја илустрираше динамиката за очекуваните реформи