Доста со метафори!

Не се сомневам во добрите намери на Могерини, но за крајно несоодветен го сметам начинот на кој ја илустрираше динамиката за очекуваните реформи

Долга е препораката на ЕУ

Сме изминале еден долг, би рекол и епски пат, бегајќи од „Долга е раката на ВМРО” и стасувајќи до „Долга е препораката на ЕУ“