Спогодбата ратификувана, поканата за НАТО на дневен ред

Премиерот најави дека точката со поканата за НАТО е ставена на дневен ред на алијансата

Прочитај повеќе